Blog Izy Budajczak-Moder
wtorek, 05 marca 2019
Cykl: Wielcy o Rodzinie I

Nie można wskazać tak nieszczęśliwej rodziny,

żeby nie znajdowała pociechy w istnieniu jeszcze nieszczęśliwszej.

Seneka Młodszy

17:07, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
Sympozjum w Kazimierzu Biskupim

...

16:56, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 11 lutego 2019
Serdeczne życzenia!

21:42, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
sobota, 09 lutego 2019
Zdrowe, … jak obowiązki domowe

Większość rodziców (pomijam rodziców-tyranów, którzy chcą wykierować swoje dzieci na wirtuozów fortepianu, władających pięcioma językami) troszczy się o swoje pociechy tak bardzo, że chce im nieba przychylić, a prawdziwy raj dziecięcy … to oczywiście brak jakiegokolwiek wysiłku. „Przecież się jeszcze w życiu namęczy!”

Zgodnie z tym przekonaniem, dzieci w wieku przedszkolnym mają spędzać czas na zabawie, a dzieci „szkolne” - bo tego przymusu ominąć się nie da - mają, niestety, swoje „obowiązki szkolne”, ale na tym basta. Urzeczeni unschoolingiem „modlą się” skądinąd o to, by również i te, szkolne obowiązki, zostały całkiem zniesione. Przecież są „nieludzkie”!

Amerykanie (m.in. z Uniwersytetu Harvarda) przeprowadzili badania tego, jak się mają powszednie obowiązki domowe u dzieci w wieku przed- i szkolnym. I okazało się, że dorośli ludzie: zdrowi, zadowoleni z życia i odpowiedzialni wobec innych, to ci, którzy w dzieciństwie wypełniali rozliczne domowe obowiązki. Jednocześnie to ci, którzy robili to dla własnej satysfakcji i dla dobra najbliższych, a nie po to, by zyskać dodatkowe kieszonkowe czy choćby kolejną „buźkę”.

Jednak, uwaga! To nie jest „bułka z masłem”! By dziecięca solidność się utrwaliła i by się przenosiła na inne sfery życia, konieczne jest ze strony rodziców konsekwentne domaganie się od dziecka wykonania tego, co doń należy. Do skutku. A to wyklucza rodzicielską „łaskawość” i kalkulację w rodzaju: „Jak mam się prosić, to szybciej zrobię to sam/a”, bowiem obie te postawy skutkują wychowaniem niesamodzielnego dorosłego i samolubnego „pępka świata”!

23:38, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 01 stycznia 2019
Szczęśliwego Nowego Roku 2019

20:18, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 30 grudnia 2018
Czas podsumowań: „Powrót do korzeni”

Czym jest, a czym nie jest edukacja domowa?

Wydawać by się mogło, że po ćwierci wieku, jaka upłynęła od czasu jej legalizacji w III RP, doskonale już wiadomo, czym jest tak zwana „edukacja domowa”. Podobno, jak twierdzą niektórzy polscy znawcy, jest kilka jej odmian-frakcji, nieco różniących się między sobą, wszystkie jednak ostatecznie są w swej istocie tożsame. Czy aby jest tak na pewno? Sama nie mam takiego przekonania! Pozwólcie Państwo, że przedstawię punkt widzenia jednego z amerykańskich liderów i badaczy edukacji domowej Rodgera Williamsa. Oto jego odpowiedzi na interesujące nas tutaj pytania (w tłumaczeniu mojego męża i za zgodą Rodgera Williamsa).

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa jest odmianą edukacji kierowaną przez rodziców i opartą na rodzinie. Kierowanie przez rodzica oznacza, że rodzice świadomie przyjmują na siebie odpowiedzialność za edukację własnych dzieci, kontrolując zarówno proces edukacji, jak i jej program. Oparcie na rodzinie oznacza z kolei, iż środkiem edukacyjnej ciężkości jest rodzinny dom, a inne zasoby są względem niego wtórne.

Dla zabezpieczenia części edukacji rodzice mogą wybrać partnerstwo z innymi rodzicami edukacji domowej w ramach kooperatyw lub grup wsparcia. Mogą też zdecydować o zleceniu innym osobom (dziadkom, tutorom, jak np. nauczycielom muzyki czy starszemu rodzeństwu) udzielania dziecku pomocy w uczeniu się.

Czym edukacja domowa nie jest?

Edukacją domową nie jest żaden program, w którym rodzice delegują kontrolę lub kierowanie edukacją na inne osoby, ani taki, w którym podstawowy czas uczenia się jest spędzany poza rodziną.

Rodger Williams w określaniu „okolic” edukacji domowej przyjmuje ciekawą i pragmatycznie uzasadnioną optykę „biznesową”. Wskazuje on na coraz liczniejsze próby podszywania się pod „markę” edukacja domowa ze strony różnych instytucji-firm oświatowych. Jedna z nich dotyczy nieznanej u nas amerykańskiej formy internetowych szkół „czarterowych”, reklamujących się jako swobodna wariacja nt. edukacji domowej, a druga tzw. „hybrydowej” edukacji domowej, gdzie odpowiedzialność za edukację dziecka dzielą rodzice i szkoła, do której dziecko w części czasu regularnie uczęszcza. U nas dotyczy to niektórych ofert edukacji internetowej i różnorakich „grup edukacyjnych”. R. Williams twierdzi, iż owo „podszywanie się” pod markę ze znakiem HQ (wysoka jakość - a przecież edukacja domowa jest wysoko ceniona za swoje walory dydaktyczne i wychowawcze) „usług” gorszej jakości jest formą pasożytnictwa, a ja myślę sobie, że jest też „kulą u jej nogi”, a nawet (kto wie?!) – „koniem trojańskim” mającym jej zaszkodzić.

23:04, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
sobota, 29 grudnia 2018
Goście, goście ...

23:59, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 27 grudnia 2018
Powstanie Wielkopolskie 1918-2018

16:07, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 25 grudnia 2018
Boże Narodzenie 2018

Zdrowych i radości pełnych Świąt Bożego Narodzenia!

 

00:33, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 02 grudnia 2018
Happy Birthday!

23:52, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 19 listopada 2018
Kolejna konferencja w Sejmie – kolejne nadzieje!

W dniu jutrzejszym, tj. 20 listopada br., odbędzie się w Sejmie kolejna konferencja poświęcona edukacji domowej, zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie, Fundację Edukacji Polonijnej i Fundację Bullerbyn.

Podobnie jak poprzednia, zgromadzić ma ona, prócz rzeczników „spraw różnych” z bogatego wnętrza środowiska edukacji domowej, także jednego senatora i posłów z kolejnych ugrupowań sejmowych, dziś, po niewczasie, „sympatyków” edukacji domowej.

Głównym gościem będzie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Maciej Kopeć, który, jak należy domniemywać, przyjdzie z gałązką oliwną do edukatorów domowych, nawet jeśli, wobec swoich w tym względzie „zasług”, bez głowy posypanej własnoręcznie popiołem.

http://edukacjadomowa.pl/konferencja201811/

 

09:12, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 11 listopada 2018
Niepodległa 1918-2018

14:14, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 29 października 2018
Pamięci Johna Taylora Gatto

25 października br. odszedł jeden z najbardziej krytycznych komentatorów historii i dnia dzisiejszego publicznej edukacji, a jednocześnie jeden z najbardziej cenionych przez uczniów pedagogów amerykańskich, John Taylor Gatto. Niezmożony w ujawnianiu edukacyjnego zła i wskazujący na reguły edukacji z prawdziwie "ludzką twarzą". Znany był także w naszym kraju z szeregu publikacji i internetowych wykładów. 

Requiescat in pace!


21:50, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 16 października 2018
Non abbiate paura!

22:24, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 14 października 2018
Edukacja domowa w Wirtualnej Polsce

Edukacja domowa. Ich rodzice są ich nauczycielami.

... Tymczasem w Polsce edukacja domowa to nazwa zwyczajowa. W ustawie nie ma o niej nawet mowy, zamiast tego mówi się o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą. Formuła "poza szkołą” jest, jako wytrych, wykorzystywana przez różne nieformalne grupy edukacyjne. W ich funkcjonowaniu nie ma, oczywiście, nic złego, bo ubogacają one nasz rynek edukacyjny i przez to rodzice mają szersze możliwości wyboru. Jednak grupy te de facto korzystają z prawnego rozwiązania będącego w istocie edukacją domową. W efekcie ci, którzy wcale nie chcą edukacji domowej, ją właśnie uprawiają - kontynuuje Budajczak-Moder. ...

Czytaj całość: https://kobieta.wp.pl/domowa-edukacja-ich-rodzice-sa-ich-nauczycielami-6304849063299201a

23:47, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
środa, 12 września 2018
Wybory Samorządowe 2018

Ad meliora tempora!

Contra negantem principia non est disputandum!

15:56, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
sobota, 08 września 2018
Bardzo dobry dzień :)

Dziś na gościnnym Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pt. Edukacja domowa a sedno edukacji.

Czynnym uczestnikom tego konferencyjnego „maratonu” postawiono zadanie rozważenia, czy w edukacji są sprawy istotniejsze od innych i czy te najważniejsze są jednocześnie koniecznymi, by edukacja w ogóle była sensowna. Tak rozumiane „sedno edukacji” miało zostać odniesione przede wszystkim do edukacji domowej: w jakim stopniu ona spełnia wymogi „właściwej” edukacji.

Udział w konferencji wzięli uczeni i młodzież naukowa z trzynastu uczelni, a obok nich praktycy edukacji domowej: matki, ojcowie, dyrektorzy i nauczyciele szkół z nimi współpracujących oraz inni sprzymierzeńcy (m.in. prawnik pomagający rodzinom edukacji domowej w ich zmaganiach z „systemem”). Urzędnicy oświatowi na konferencyjne zaproszenie nie zareagowali.

Warto podkreślić fakt, iż sama ilość regularnych wystąpień naukowych przewyższyła wszystkie wcześniejsze konferencje tego typu, jakie odbyły się na całym świecie.

Sądząc po wprost wyrażanych opiniach uczestników, spotkanie to było naprawdę udane. Był to prawdziwie „dobry dzień”.


 

22:15, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 03 września 2018
Nowy rok szkolny!

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Z tej okazji pozwolę sobie życzyć wszystkim uczniom, zarówno domowym jak i szkolnym, pomyślności w każdym edukacyjnym przedsięwzięciu! 

W dniu 29 sierpnia br. Pani Minister Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów na temat wdrażanych w tym roku zmian oświatowych wraz z życzeniami. Szkoda, że Pani Minister nie potrafi choćby kilku słów skierować także do rodziców edukacji domowej. Nie jest to dziwne, kiedy zna się Jej osobisty stosunek do tej formy kształcenia. A przecież jest to jedyna legalna, zapisana w ustawie, alternatywa edukacyjna w naszym kraju.

Oto link do strony MEN: 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list-minister-edukacji-narodowej-do-rodzicow-i-opiekunow-poswiecony-zmianom-w-systemie-edukacji-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

23:40, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
sobota, 01 września 2018
ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ DO POZNANIA!

Zapraszamy na konferencję pt. Edukacja domowa a sedno edukacji, która odbędzie się 8 września 2018 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Nominalnie konferencja ma charakter naukowy, ale praktycy edukacji domowej będą również mile widziani jako mówcy. Mają się przecież czym podzielić. Chcemy akcentować wartości tkwiące w edukacji domowej, ponieważ są one tożsame z dobrą edukacją w ogóle.

Informacje na temat konferencji można znaleźć pod adresami:

http://wse.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wse/361391-zaproszenie-do-udzialu-w-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-edukacja-domowa-a-sedno-edukacji

https://www.facebook.com/edukacja.domowa.instytut/posts/444874776033008?__tn__=K-R

21:54, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
środa, 29 sierpnia 2018
Koniec wakacji zbliża się :)

Już za parę dni, za dni parę wezmę, plecak swój i ... pójdę do szkoły.

No chyba, że uczę się w domu :)

19:35, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 21
| < Marzec 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31