Blog Izy Budajczak-Moder
niedziela, 21 kwietnia 2019
Wielkanoc 2019

Zdrowych_i_spokojnych_wiat_Wielkiej_Nocy_yczy_Instytut_Ecucatio_Domestica_1

 

16:59, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 15 kwietnia 2019
Zwarty i gotowy!

57009210_2253149718267775_2353177921092321280_n

 

19:06, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 14 kwietnia 2019
Jutro pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty

Nasz uczeń rusza do boju. Powodzenia Tymek!

IMG_20190413_165410

21:40, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 07 kwietnia 2019
"Zły" system edukacji?!

Przeżywamy właśnie wybuch „protestów” nauczycielskich. Choć to już niczego nie zmieni, przyjrzyjmy się jeszcze raz temu zjawisku, jednak abstrahując od kwestii ekonomicznych i motywów politycznych leżących u jego podstaw.

Buntujący się ostatnio nauczyciele (nie wszystkich nauczycieli to dotyczy) szermują hasłem, że w oświacie jest źle dlatego, że państwowy system oświatowy jest zły. Czym jest ów mityczny potwór?

Oto ogólna definicja systemu, skonstruowana na bazie definicji z Wikipedii: System to obiekt, w którym można wyodrębnić zespół/zespoły elementów wzajemnie powiązanych, realizujących określoną funkcję lub określone funkcje.

Państwowy system oświaty zatem jest obiektem społecznym, który łączy placówki oświatowe z różnych poziomów kształcenia, realizujące zadania (czytaj: obowiązki!) dydaktyczne, oraz urzędy monitorujące funkcjonowanie tych pierwszych, będące także kontrolowanymi przez urzędy hierarchicznie wyższe. W konsekwencji wszystkie „elementy” systemu oświaty coś „robią”, a że nie są to maszyny, to z konieczności muszą to być ludzie.

Wobec tego nauczyciele twierdzący, że są zdominowani przez „SYSTEM”, w znaczeniu narzuconego przez Władzę opresyjnego systemu reguł pracy (tu m.in. przez tzw. podstawy programowe), wykazują swoją ludzką miałkość – z jednej strony miałkość życiową, cechującą się osobistą niezdolnością do „ujarzmiania” albo raczej „obłaskawiania” nieżyciowych i nieludzkich reguł, a z drugiej miałkość etosową, z moralną nieodpowiedzialnością wobec potrzeb swoich podopiecznych. Przykre, ale taka jest marna, ludzka (dla części nauczycieli) jakość polskiej oświaty!  

 

23:51, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
sobota, 23 marca 2019
Pierwsze egzaminy w tym roku szkolnym!

Dziś nasz uczeń przystąpił do pierwszych w tym roku egzaminów klasyfikacyjnych. W połowie kwietnia odbędzie się egzamin ósmoklasisty! Później jeszcze dwa podejścia i szkoła podstawowa zaliczona. Mam taką nadzieję :) :) :)

21:22, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 05 marca 2019
Cykl: Wielcy o Rodzinie I

Nie można wskazać tak nieszczęśliwej rodziny,

żeby nie znajdowała pociechy w istnieniu jeszcze nieszczęśliwszej.

Seneka Młodszy

17:07, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
Sympozjum w Kazimierzu Biskupim

...

16:56, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 11 lutego 2019
Serdeczne życzenia!

21:42, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
sobota, 09 lutego 2019
Zdrowe, … jak obowiązki domowe

Większość rodziców (pomijam rodziców-tyranów, którzy chcą wykierować swoje dzieci na wirtuozów fortepianu, władających pięcioma językami) troszczy się o swoje pociechy tak bardzo, że chce im nieba przychylić, a prawdziwy raj dziecięcy … to oczywiście brak jakiegokolwiek wysiłku. „Przecież się jeszcze w życiu namęczy!”

Zgodnie z tym przekonaniem, dzieci w wieku przedszkolnym mają spędzać czas na zabawie, a dzieci „szkolne” - bo tego przymusu ominąć się nie da - mają, niestety, swoje „obowiązki szkolne”, ale na tym basta. Urzeczeni unschoolingiem „modlą się” skądinąd o to, by również i te, szkolne obowiązki, zostały całkiem zniesione. Przecież są „nieludzkie”!

Amerykanie (m.in. z Uniwersytetu Harvarda) przeprowadzili badania tego, jak się mają powszednie obowiązki domowe u dzieci w wieku przed- i szkolnym. I okazało się, że dorośli ludzie: zdrowi, zadowoleni z życia i odpowiedzialni wobec innych, to ci, którzy w dzieciństwie wypełniali rozliczne domowe obowiązki. Jednocześnie to ci, którzy robili to dla własnej satysfakcji i dla dobra najbliższych, a nie po to, by zyskać dodatkowe kieszonkowe czy choćby kolejną „buźkę”.

Jednak, uwaga! To nie jest „bułka z masłem”! By dziecięca solidność się utrwaliła i by się przenosiła na inne sfery życia, konieczne jest ze strony rodziców konsekwentne domaganie się od dziecka wykonania tego, co doń należy. Do skutku. A to wyklucza rodzicielską „łaskawość” i kalkulację w rodzaju: „Jak mam się prosić, to szybciej zrobię to sam/a”, bowiem obie te postawy skutkują wychowaniem niesamodzielnego dorosłego i samolubnego „pępka świata”!

23:38, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 01 stycznia 2019
Szczęśliwego Nowego Roku 2019

20:18, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 30 grudnia 2018
Czas podsumowań: „Powrót do korzeni”

Czym jest, a czym nie jest edukacja domowa?

Wydawać by się mogło, że po ćwierci wieku, jaka upłynęła od czasu jej legalizacji w III RP, doskonale już wiadomo, czym jest tak zwana „edukacja domowa”. Podobno, jak twierdzą niektórzy polscy znawcy, jest kilka jej odmian-frakcji, nieco różniących się między sobą, wszystkie jednak ostatecznie są w swej istocie tożsame. Czy aby jest tak na pewno? Sama nie mam takiego przekonania! Pozwólcie Państwo, że przedstawię punkt widzenia jednego z amerykańskich liderów i badaczy edukacji domowej Rodgera Williamsa. Oto jego odpowiedzi na interesujące nas tutaj pytania (w tłumaczeniu mojego męża i za zgodą Rodgera Williamsa).

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa jest odmianą edukacji kierowaną przez rodziców i opartą na rodzinie. Kierowanie przez rodzica oznacza, że rodzice świadomie przyjmują na siebie odpowiedzialność za edukację własnych dzieci, kontrolując zarówno proces edukacji, jak i jej program. Oparcie na rodzinie oznacza z kolei, iż środkiem edukacyjnej ciężkości jest rodzinny dom, a inne zasoby są względem niego wtórne.

Dla zabezpieczenia części edukacji rodzice mogą wybrać partnerstwo z innymi rodzicami edukacji domowej w ramach kooperatyw lub grup wsparcia. Mogą też zdecydować o zleceniu innym osobom (dziadkom, tutorom, jak np. nauczycielom muzyki czy starszemu rodzeństwu) udzielania dziecku pomocy w uczeniu się.

Czym edukacja domowa nie jest?

Edukacją domową nie jest żaden program, w którym rodzice delegują kontrolę lub kierowanie edukacją na inne osoby, ani taki, w którym podstawowy czas uczenia się jest spędzany poza rodziną.

Rodger Williams w określaniu „okolic” edukacji domowej przyjmuje ciekawą i pragmatycznie uzasadnioną optykę „biznesową”. Wskazuje on na coraz liczniejsze próby podszywania się pod „markę” edukacja domowa ze strony różnych instytucji-firm oświatowych. Jedna z nich dotyczy nieznanej u nas amerykańskiej formy internetowych szkół „czarterowych”, reklamujących się jako swobodna wariacja nt. edukacji domowej, a druga tzw. „hybrydowej” edukacji domowej, gdzie odpowiedzialność za edukację dziecka dzielą rodzice i szkoła, do której dziecko w części czasu regularnie uczęszcza. U nas dotyczy to niektórych ofert edukacji internetowej i różnorakich „grup edukacyjnych”. R. Williams twierdzi, iż owo „podszywanie się” pod markę ze znakiem HQ (wysoka jakość - a przecież edukacja domowa jest wysoko ceniona za swoje walory dydaktyczne i wychowawcze) „usług” gorszej jakości jest formą pasożytnictwa, a ja myślę sobie, że jest też „kulą u jej nogi”, a nawet (kto wie?!) – „koniem trojańskim” mającym jej zaszkodzić.

23:04, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
sobota, 29 grudnia 2018
Goście, goście ...

23:59, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 27 grudnia 2018
Powstanie Wielkopolskie 1918-2018

16:07, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 25 grudnia 2018
Boże Narodzenie 2018

Zdrowych i radości pełnych Świąt Bożego Narodzenia!

 

00:33, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 02 grudnia 2018
Happy Birthday!

23:52, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 19 listopada 2018
Kolejna konferencja w Sejmie – kolejne nadzieje!

W dniu jutrzejszym, tj. 20 listopada br., odbędzie się w Sejmie kolejna konferencja poświęcona edukacji domowej, zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie, Fundację Edukacji Polonijnej i Fundację Bullerbyn.

Podobnie jak poprzednia, zgromadzić ma ona, prócz rzeczników „spraw różnych” z bogatego wnętrza środowiska edukacji domowej, także jednego senatora i posłów z kolejnych ugrupowań sejmowych, dziś, po niewczasie, „sympatyków” edukacji domowej.

Głównym gościem będzie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Maciej Kopeć, który, jak należy domniemywać, przyjdzie z gałązką oliwną do edukatorów domowych, nawet jeśli, wobec swoich w tym względzie „zasług”, bez głowy posypanej własnoręcznie popiołem.

http://edukacjadomowa.pl/konferencja201811/

 

09:12, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 11 listopada 2018
Niepodległa 1918-2018

14:14, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 29 października 2018
Pamięci Johna Taylora Gatto

25 października br. odszedł jeden z najbardziej krytycznych komentatorów historii i dnia dzisiejszego publicznej edukacji, a jednocześnie jeden z najbardziej cenionych przez uczniów pedagogów amerykańskich, John Taylor Gatto. Niezmożony w ujawnianiu edukacyjnego zła i wskazujący na reguły edukacji z prawdziwie "ludzką twarzą". Znany był także w naszym kraju z szeregu publikacji i internetowych wykładów. 

Requiescat in pace!


21:50, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 16 października 2018
Non abbiate paura!

22:24, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 14 października 2018
Edukacja domowa w Wirtualnej Polsce

Edukacja domowa. Ich rodzice są ich nauczycielami.

... Tymczasem w Polsce edukacja domowa to nazwa zwyczajowa. W ustawie nie ma o niej nawet mowy, zamiast tego mówi się o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą. Formuła "poza szkołą” jest, jako wytrych, wykorzystywana przez różne nieformalne grupy edukacyjne. W ich funkcjonowaniu nie ma, oczywiście, nic złego, bo ubogacają one nasz rynek edukacyjny i przez to rodzice mają szersze możliwości wyboru. Jednak grupy te de facto korzystają z prawnego rozwiązania będącego w istocie edukacją domową. W efekcie ci, którzy wcale nie chcą edukacji domowej, ją właśnie uprawiają - kontynuuje Budajczak-Moder. ...

Czytaj całość: https://kobieta.wp.pl/domowa-edukacja-ich-rodzice-sa-ich-nauczycielami-6304849063299201a

23:47, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 21
| < Kwiecień 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30