Blog Izy Budajczak-Moder
piątek, 24 marca 2017
Cui prodest?

Dziś mija rok od dnia pierwszej rozprawy sądowej, jaka odbyła się z „inicjatywy” dyrektorki jednej ze szkół „życzliwych edukacji domowej”, która jako oskarżycielka prywatna uznała, że naruszyłam jej „dobra osobiste”. O tym, czy tak było, zawyrokował sąd. Niektórzy z Państwa pamiętają być może, że chodziło o moje wpisy z 22 i 29 sierpnia 2015 roku. Wbrew temu, co się części „kibiców” wydawało, źródłem tej sądowej batalii były sprawy edukacji domowej, a nie prywatne porachunki (szczególnie natury finansowej).

 A właśnie taki mit budował niestrudzony „rycerz” pani dyrektor, człowiek, który nigdy w życiu na oczy mnie nie widział. Dla wiadomości jego czytelników: Nigdy żadna kobieta nie przyznała mi się do przeprowadzenia aborcji, nie mogłam zatem o czymś takim mówić! Nie wiem również, jako że jestem od zawsze abstynentką, kto ma skłonności alkoholowe, bo siłą rzeczy z nikim wódki nie piłam! Cóż, jeśli ktoś chce mnie obrzucać błotem, to niech tam, ale obrzucanie, i to wielokrotne, błotem mojego męża i podważanie jego naukowego autorytetu uważam za prawdziwy skandal!

Dyrektorka szkoły „życzliwej edukacji domowej” wytacza proces pionierce tej edukacji – ot sprawa bez precedensu, w skali nie tylko krajowej!

Kilka lat temu ktoś powiedział mi, że dla zniszczenia polskiej edukacji domowej trzeba będzie najpierw zniszczyć Budajczaków. Pomyślałam sobie wówczas: Kim takim są Budajczakowie, żeby od nich miała zależeć przyszłość polskiej edukacji domowej?! Po chwili refleksji jednak, dotarło do mnie, że w środowisku jest przynajmniej kilka osób, mających się za znaczące, których w tym środowisku obecność i aktywność jest „szczególna”, podobnie jak ich zainteresowanie „Budajczakami”. Jakie oni realizują cele i czy są to jedynie ich cele prywatne?! Przeniknięcie tego nie jest proste.

Możliwe, że słuszność mieli Rzymianie mawiając, że dla wyjaśnienia każdej społecznej sprawy należy postawić pytanie: Cui prodest? (Czyj w tym interes?).

Kto jednak mógłby mieć interes w zniszczeniu polskiej edukacji domowej?! 

12:00, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
sobota, 11 marca 2017
Spotkanie w Moraczu

Fragment wystąpienia mojego męża:

Jeśli słowo: „kompleks” literalnie oznaczało w łacinie „węzeł” i trudne do rozwikłania „splątanie”, to w różnych konotacjach obecna polska edukacja domowa „ma” kompleksy i „jest” splątana, po „gordyjsku” wręcz zawęźlona. Wewnętrzne blokady stanowią, przynajmniej dla części osób w domowe nauczanie zaangażowanych – zarówno rodziców, jak i jego aktywistów – zauważalne „specyficzności” ich natury psychologicznej (…), pragnienia i wynikające z nich przedsięwzięcia natury mikroekonomicznej (…), czy tendencje mikropolityczne i mikrokulturowe (tu m.in. przekonanie o posiadaniu „patentu” na prawdę o edukacji i określonej „legitymacji” do sprawowania kontroli nad innymi), a więc jakości właściwie pozaedukacyjne i niespecjalnie – to prawdopodobnie eufemizm – licujące z dobrem edukowanego w domu dziecka.

Poniższy fragment pochodzi ze znanego miłośnikom poważniejszej beletrystyki (…), a filozofującego na temat edukacji do „mądrości życia” utworu Nikosa Kazantzakisa pt. Grek Zorba:

Przypomniałem sobie pewien ranek, gdy zobaczyłem uczepioną kory drzewa poczwarkę właśnie w chwili, gdy motyl rozrywał spowijającą go powłokę, przygotowując się do lotu. Czekałem dość długo, ale motyl zwlekał. Niecierpliwie schyliłem się i zacząłem go ogrzewać własnym oddechem. I w moich oczach – szybciej, niż przewiduje natura – zaczął dokonywać się cud. Powłoka opadła i wyszedł motyl, ale… kaleki. Nigdy nie zapomnę przerażenia, jakie odczułem, gdy zobaczyłem, że nie może rozwinąć skrzydeł. Drżąc próbował tego dokonać wysiłkiem całego ciała – na próżno, choć pomagałem mu oddechem. Potrzebny był tu cierpliwy proces dojrzewania. Skrzydła powinny wolno rozwijać się w słońcu. Teraz było już za późno. Ciepło mojego tchnienia zmusiło go, aby opuścił poczwarkę przedwcześnie, pomarszczony niczym embrion. Drżał rozpaczliwie jeszcze chwilę i... umarł na mojej dłoni. 

17:47, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
sobota, 04 marca 2017
Mija 20 lat działalności!

Dokładnie 4 marca 1997 roku została założona Poradnia mojego męża. Mija więc dziś dwadzieścia lat od dnia, w którym zaczęliśmy pomagać dzieciom i młodzieży. Początkowo byli to uczniowie z Ponieca i okolic, a później pojawiły się też dzieci edukowane domowo. 

12:27, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
Pierwsze egzaminy!

Pierwsze koty za płoty! 

Dyskutowane było publicznie, czy jeszcze mamy, Budajczakowie, prawo wypowiadać się publicznie w sprawach edukacji domowej, bo przecież nasze dzieci są już dorosłe. Uprzejmie więc informuję, że nadal jesteśmy praktykami edukacji domowej. Kolejny już rok nauczamy mojego siostrzeńca, Tymka. I to on właśnie zaliczał pierwszą turę tegorocznych egzaminów.

12:26, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 02 marca 2017
Zapraszamy do Moracza!

01:25, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 27 lutego 2017
Wizyta w Sądzie ...

Czy edukacja domowa to patologia, a rodziny zajmujące się nią to "przestępcy"? 

Dlaczego Ania i Michałek muszą udowadniać przed Sądem, że są szczęśliwymi dziećmi, uczonymi w domu? A są!

Dlaczego Państwo tak bardzo ingeruje w życie Rodziny?

Przesłuchanie dziś o godzinie 12.00.

09:57, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
środa, 01 lutego 2017
Dzisiejsze spotkanie zakończone

Przed chwilą zakończyło się spotkanie z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą!

Czekamy na efekty.

14:47, mamareszke
Link Komentarze (2) »
Czy warto ...

... w taką pogodę i z grypą? 

07:59, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 26 stycznia 2017
Wielki dzień!

Alu, z całego serca gratulujemy! Prawda zawsze się obroni.

11:03, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
piątek, 20 stycznia 2017
Edukacja i społeczeństwo "po" konferencji w Wannsee

09:56, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 17 stycznia 2017
Co to jest Edukacja Domowa?

...

10:53, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
środa, 11 stycznia 2017
Dziś mija rok od ...

Dziś mija rok od "sławnej" debaty, na którą Pani Minister A. Zalewska zaprosiła rodziców edukacji domowej. Jedni mieli możność osobistego uczestniczenia w tym spotkaniu, inni mogli wysłuchać wypowiadających się w nim osób w Internecie. Choć zaproszenie było skierowane do rodziców, prym wiedli edukacyjnodomowi biznesmeni, szczególnie zaś pewna dyrektorka, która pojawiła się w ministerialnej sali z całym swoim "dworem".

Jak pamiętamy, Pani Minister zaproponowała utworzenie małej grupy, reprezentującej wobec MEN środowisko rodziców edukacji domowej. Mimo iż wraz z mężem nie byliśmy na spotkaniu w ministerstwie, zostaliśmy poproszeni przez wielu rodziców o zaangażowanie się w prace tej grupy. Nie mogąc uczestniczyć w pierwszym ze spotkań, gdzie ukonstytuowała się także tzw. grupa robocza, przekazaliśmy jednej z mam edukacji domowej do odczytania nasze stanowisko w sprawie rozmów z ministerstwem (jego treść zamieszczam poniżej). Chociaż mój mąż "szczęśliwie" wszedł do grupy roboczej, to jednak podziękował osobnym oświadczeniem za ten "przywilej". O tym mogliście jednak Państwo już wcześniej przeczytać.

Grupa robocza - czy mam prawo wypowiadać o niej swoje opinie?! Od samego początku uważałam, i mówiłam o tym wprost niektórym z jej członków, że przez MEN będą potraktowani jako grupa "pożytecznych ...". I tak też się stało! W grze z takim przeciwnikiem trzeba dysponować mocnymi kartami. Jeżeli komuś wydawało się, że ma asy w rękawie, mając w grupie członków rodzin ministerialnych urzędników, to się bardzo pomylił. Asy nie pomogły, a jaką mamy pewność, że nie zaszkodziły?

A oto treść naszego stanowiska z 14 stycznia 2016 r.

Stanowisko I. i M. B. w sprawie inkryminowanego rozporządzenia MEN z 22 grudnia 2015 r.

W sprawie subwencji „na” dzieci edukacji domowej koniecznym jest, naszym zdaniem, uświadomienie sobie istnienia przedmiotowej hierarchii argumentów. Tkwią w niej:

1. argument naczelny oraz

2. argumenty wtórne.

 

Ad.1.

Argument naczelny to konstatacja faktu pogwałcenia przez kwestionowany zapis w/w rozporządzenia Art. 32. Konstytucji RP. Złamany nim został konstytucyjny zakaz dyskryminacji, co skutkuje podatnością zapisu rozporządzenia na kwestionowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym (a także strasburskim).

Poparciem dla tej tezy jest tekst dokonanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, a przekazanej z datą 19 stycznia 2015 r., prawnej interpretacji wcześniejszego, nieprawomocnego pisma MEN (z 15 października 2013 r. o sygn. DKOW.WEPW.5015.74.2013.AT), które P. Aleksander Tynelski, Naczelnik w MEN, przekazał — na jej interwencję — Wiceprezydent Sopotu, pisma z "interpretacją” przepisów u.s.o. Wskutek tej „interpretacji” subwencje dla placówek współpracujących z rodzinami edukacji domowej na dzieci spełniające „zerówkę” poza placówką oświatową zostały całkowicie wstrzymane (a niektóre z placówek współpracujących z takimi rodzinami zostały zmuszone do zwrotu wcześniej pozyskanych środków). To, tak ważne przecież „pismo" MEN, nie zostało nigdy przekazane do publicznej wiadomości (wg zapewnień P. A. Tynelskiego), a wiedzę o nim samorządowcy pozyskiwali jedynie „pocztą pantoflową”, wdrażając do własnej praktyki finansowej.

Pośrednim poparciem dla tezy z akapitu pierwszego są zaszłości związane z wcześniejszym, także nieprawomocnym, "okólnikiem” MEN (o sygn. DKO-430-4/93/JB) z 6 października 1993 r., w którym urzędnik DKO MEN, oznaczony jako JB, odmówił prawa do pozyskiwania przez szkoły jakichkolwiek dotacji na uczniów edukacji domowej (sic!). Trzeba było, być może, krytycznych wypowiedzi niżej podpisanego o „zawłaszczaniu przez MEN środków przysługujących dzieciom obywateli RP”, opublikowanych w licznych mediach i zamieszczanych w kolejnych pismach sądowych (albo i nagłej „łaskawości” władz oświatowych), by to „pismo” zostało przez MEN „wycofane” (wg słów P. Z. Frączka), jakkolwiek nie wszystkie czynniki oświatowe — kuratorzy i dyrektorzy szkół — zostały o tymże „wycofaniu” powiadomione, stąd niektóre dalej owo „pismo” honorują (sic!).

 

Ad. 2.

Argumenty wtórne, np. co do ekonomicznych uzasadnień szkół dla utrzymania subwencji w poprzednich rozmiarach, wydają się nie tylko niecelowe, prowadząc do przerzucania się z MEN wyliczeniami kosztów w sytuacji, kiedy każdy przypadek jest inny, ale i sprowadzające dyskusję z MEN na tor tematów zastępczych, zamiast obstawania przy kwestii fundamentalnej (z ad 1.). Inicjowanie przez MEN kolejnych pseudoargumentów (szczególnie tego o "nadużyciach”), należy zbijać prostą logiką (ku temu służą zupełnie inne środki zaradcze, leżące w gestii MEN I innych czynników społecznych).

 

Proponujemy:

Żadnych „handlów”, żadnych „kompromisów”!

 

23:20, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 10 stycznia 2017
Kto tu rządzi, Pani Minister?!

Przez wiele dni byliśmy świadkami serialu pt. Co zrobi Pan Prezydent? Byli tacy, którzy żywili cichutką nadzieję, że gruntownie wszystko przemyślawszy, w taki czy inny sposób Prezydent sprzeciwi się ustawom reformującym narodową edukację. Jednak jego kunktacja doprowadziła do przewidywanego przez rządzącą partię końca. Dla niej pozytywnego! Zresztą ten rezultat był pewny także z innych względów. Zbyt wiele propagandowej pary w maszynerię tę wpuszczono, a i przyjęte jeszcze przed prezydenckim pod-pisem prawne regulacje sprawę jednoznacznie rozstrzygały.

Pani Minister miała przecież we wszystkim rację. Musiała mieć rację! Nie mogło być inaczej, bo sprawy reformy szkoły omówiono z całym narodem. No może nie z całym narodem, ale z tysiącami ekspertów i aktywistów.

Jednak dlaczego przy takim przemożnym pragnieniu zreformowania źle funkcjonującej szkoły, Pani Minister zajęła się szczególnie skrupulatnie - niejednokrotnie nazywając ją „patologią” - mikroskopijną edukacją domową?! Dlaczego przy naprawianiu szkoły Pani Minister tak skrzywdziła rodziny edukacji domowej?! Przecież partia, która za Panią Minister murem stoi, utrzymuje, że jest partią prorodzinną! Czy wystarczy dać obywatelom wsparcie finansowe w postaci programu 500+, a obywatele przeoczą inne, ewidentnie antyrodzinne rozwiązania? Gwarantuję, że edukatorzy domowi nie przeoczą niczego, a pamięć też mają dobrą. Kolejne wybory przed nami! Już w przyszłym roku wybory samorządowe.

I jeszcze co do jednego muszę rozczarować Panią Minister: To nie Pani jest prawdziwą autorką szkodliwych dla edukacji domowej zapisów, niezależnie od Pani osobistej do niej niechęci. W „resorcie” od lat działają osoby przypuszczające kolejne razy ataki na edukację domową. Nie zawsze jednak znajdowały życzliwe „ucho” u najwyższych przełożonych. Swoje propozycje, nie wiadomo jakimi „interesami” kierowane, musiały odkładać do „lepszych” czasów. Teraz one nadeszły!

Marionetki marzą daremnie o monologu Hamleta (Stanisław Jerzy Lec)

23:41, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 09 stycznia 2017
Prezydent podpisał Ustawy Edukacyjne!

TAK dla likwidacji gimnazjów, TAK dla likwidacji EDUKACJI DOMOWEJ!

Gratulacje dla Pana Prezydenta,

dla Pani Premier

oraz oczywiście dla Pani Minister Zalewskiej!!!

15:13, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 08 stycznia 2017
Czekamy na decyzję Pana Prezydenta

Decyzja bardzo trudna, kiedy człowiek jest pod tak wielką presją!

23:41, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 01 stycznia 2017
Nowy Rok 2017

Wiemy, jaki był poprzedni, 2016 rok! Pewien młody człowiek napisał, że dawał i odbierał. Miał rację! Miniony rok 2016 dawał i odbierał.

Jaki będzie rok 2017, tego nie wiemy! Jeśli wróci mi wiarę w człowieka, będę mu wdzięczna.

Dobrego Roku!

15:22, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 25 grudnia 2016
Boże Narodzenie 2016

W ten Czas Szczególny (dla mnie Czas Pamiątki Narodzenia Pańskiego) życzę Wszystkim Państwu i Waszym Najbliższym mocy radości, zdrowia i spokoju, przyjemności świątecznego stołu oraz miłych spotkań w rodzinnym gronie!

16:55, mamareszke
Link Dodaj komentarz »
środa, 21 grudnia 2016
Rozprawa apelacyjna

Wczoraj, tj. 20 grudnia 2016 roku, w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się z inicjatywy oskarżycielki prywatnej, Joanny Strzeleckiej, rozprawa odwoławcza od wyroku Sądu Rejonowego w Gostyniu. Niektórzy z Państwa wiedzą, że zostałam oskarżona przez oskarżycielkę prywatną z Art. 212. kk za moje wpisy na blogu z 22 i 29 sierpnia 2015 r. W wyroku Sąd Okręgowy podtrzymał rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego. Wyrok jest wyrokiem sprawiedliwym, który przyjmuję z pokorą. 

Chciałabym bardzo podziękować mojemu pełnomocnikowi, Panu Mecenasowi Andrzejowi Polaszkowi z kancelarii Polaszek & Rosada!

Dziękuję również za wsparcie wszystkim życzliwym mi Osobom!

11:58, mamareszke
Link Komentarze (9) »
środa, 14 grudnia 2016
PIS znów zdradził dzieci edukacji domowej!

Dziś wieczorem Sejm głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości odrzucił poprawki do ustawy "Prawo oświatowe" w części dotyczącej edukacji domowej i przyjął projekt ustawy. Pozostaną zapisy krzywdzące dzieci i rodziców edukacji domowej. Wszystko w rękach Prezydenta (na Senat nie ma co liczyć)!

23:55, mamareszke
Link Komentarze (1) »
czwartek, 08 grudnia 2016
Poprawka upadła!

...

15:20, mamareszke
Link Komentarze (1) »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 20
| < Lipiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31